ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ അയ്യപ്പനോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ? –  കാരൂർ സോമൻ  – UKMALAYALEE

ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ അയ്യപ്പനോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ? –  കാരൂർ സോമൻ 

Monday 29 October 2018 1:18 AM UTC

LONDON Oct 29: സ്വാമി സന്ദിപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന വിലക്കപ്പെട്ട ബലിയർപ്പണം ശബരിമലയിലെ മതവർഗ്ഗിയവാദികൾ പത്മനാഭൻറ് മണ്ണിൽ നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ മൗനികളായ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്.

സ്വാമി ഇടതുപക്ഷ  സഹയാത്രികനോ, മറ്റു കുറവുകൾ എന്തായാലും അതിനെയൊന്നും നീതികരിക്കുന്നതല്ല ഈ ചുട്ടെരിക്കൽ പൂജ.  മുൻകാലങ്ങളിൽ മാനിൻറ്, പാവങ്ങളുടെ മനുഷ്യ രക്‌തം ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യ൦ ദേവീദേവ പ്രസാദമായി കാഴ്ചവെച്ചിരിന്നു.

സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കണ്ടത് വർഗ്ഗിയവിഷത്തിന്റ തീപന്തങ്ങളാണ്. അവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബലിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് മനുഷ്യന്റ വാരിയെല്ലുകൾക് പകരം കാറിന്റ തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പിൻ കഷണങ്ങളാണ്.

ഒരു മനുഷ്യന്റ് രക്തം അയ്യപ്പന് ബലിയർപ്പിക്കാനായിരുന്നോ അവിടെ വന്ന കാട്ടുനായ്കളുടെ ലക്ഷ്യ൦? ഈ  കാട്ടാള വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ഇവരെ വിട്ടത് ആരാണ്? സർക്കാർ ഗുഡാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്.

കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ്സെടുക്കുമെന്നു മുഖ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരുടെ മുഖം വികൃതമാകുമെന്ന് അപ്പോൾ കാണാം. ആശ്രമത്തിനു പുക്കളർപ്പിച്ച നൽകിയ റീത്തിന്റ താന്ത്രിക വേദ മന്ത്ര൦ മനോഹരമായി. ചുരുക്കത്തിൽ അയ്യപ്പ കാരുണ്യംകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷപെട്ടു.

മതവർഗ്ഗിയവാദികളുടെ അവസാന അസ്ത്രമാണ് ചുട്ടെരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുക. അയ്യപ്പനിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾപോലും സത്യ൦ പറയുന്നവരുടെ പ്രാണനെടുക്കാൻ വേട്ട നായ്കളെപോലെ വരില്ലായിരുന്നു.

അത് കുടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എഴുത്തുകാരുടെ നേർക്കാണ്. അതിൽ എന്നും ഓർക്കുന്ന പേരാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കി. തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരിന്നു സർ സി.പി. രാമസ്വാമിക്കും സ്വന്തം സഭയിലെ അനീതികൾക്കതിരെയും എഴുതിയതിനു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച മഹാപ്രതിഭ.

ഇന്ന് ആരുണ്ട് എന്ന ചോദ്യ൦ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാലത്തിലുറച്ചുപോയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ, ആചാരങ്ങളെ കാലാനുസൃതമായി ഭരണ-ശാസ്ത്ര-സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർ പൊളിച്ചടുക്കിയ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീടിനോ ആശ്രമത്തിനോ തിവെച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.

മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് അറിവല്ല. ആ അറിവിലയ്യ്മയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മത വർഗ്ഗിയവാദികളുടെ പൊള്ളയായ പ്രകടനം.  അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മതരാഷ്ട്രീയ കച്ചവടക്കാർ ഇവരെ വലിച്ചിറക്കികൊണ്ടു പോയി കാട്ടു നായ്ക്കളെപോലെ  ഗൂണ്ടകളായി വളർത്തുന്നത്.

അവർക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന കൂലി ആയിര൦ ക്രിമിനിലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും മദ്യവുമാണ്. ഈ തുക എവിടുന്നു വരുന്നു? ഇത് അധികാരത്തിരിക്കുന്നവർക്  കൈക്കൂലിയായി കിട്ടുന്ന കള്ളപ്പണമാണ്.

ഈ കള്ളപ്പണം കൊടുത്താണ് അധികാരം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പാമരന്മാർക് എന്ത് അയ്യപ്പ ഭക്തി? എന്ത് രാജ്യ സ്നേഹം?

അയ്യപ്പന്റ പേരിൽ വോട്ടുപെട്ടിയന്ത്രം നിറക്കാൻ കേരളത്തെ ഒരു കലാപഭൂമി, മത സ്പർദ്ധ,  ശവപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റാൻ ആരൊക്കെ ശ്രമം നടത്തിയാലും അത് തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് മലയാളികൾ.

അതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വാദപ്രതിവാതങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പൗരബോധമുള്ള, ചരിത്രമറിയുന്ന,  അറിവിന്റ ലോകത്തു ജീവിക്കുന്ന ആർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അറിവോ ചരിത്രമോ അറിയാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മഹാരോഗമായി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണു വർഗ്ഗിയ ഭ്രാന്ത്.

അത് വിറ്റ് പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പത്തുമുണ്ടാകുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ അരാജക രാഷ്ട്രീയവർഗ്ഗിയ വാദികൾ. അവര്ക് കൂട്ടുനില്കുന്നവരാണ് വർഗ്ഗിയ സമുദായമേലാളന്മാർ, പുരോഗിത വർഗ്ഗം.  നാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മത വർഗ്ഗിയത ദൈവത്തിന്റ സ്വന്തം നാടായ ശബരിമലയിൽ മല കയറിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മതങ്ങളുടെ സൃഷ്ട്രികാർത്തക്കൾ പുരോഗിതവർഗ്ഗമെന്നു ഇന്നും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് നല്ലൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ. വ്യാസ മഹർഷി, വാൽമീകി മഹർഷി,  ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, ഗാന്ധിജി, ഗുരുദേവൻ, ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, അയ്യൻ‌കാളി, മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ, കെ.പി.കേശവമേനോൻ തുടങ്ങിയ അൽമിയ ഗുരുക്കന്മാരോ നവോത്ഥാന നായകന്മാരോ ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിന്റയും വക്താക്കളായി ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ച് ദാഹമടക്കാൻ ഒരല്പ൦ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാത്ത വെള്ളത്തിന് പകരം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയാണ്? ഇന്ത്യ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച ആ മഹാൻ അത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി.

അസ്സുയ, പരദൂഷണ൦, അപവാദ൦ ഇതിനൊക്കെ വിത്ത് വിതക്കുന്നു മലയാളിയിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആരും ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യ൦ ചോദിച്ചു ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മലയാളിക് കിട്ടിയ പാരിതോഷികമാണ് നാണം കേട്ട മതഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന വിളിപ്പേര്.

അന്നു മുതലെ മലയാളി അതും പേറി നാണം കൊണ്ട് നനഞ്ഞവരും നടക്കുന്നവരുമാണ്.  അതൊന്ന് ഉണങ്ങിവരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും അവിടെ കുഴിച്ചു മതത്തിന്റ ഉറവയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്.  വിശ്വാസത്തിലും വലുത് വിജ്ഞാനമെന്നു ഇവർ എന്നറിയും?

വിവിധ സാമുഹിക പോരാട്ടങ്ങൾകൊണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് മിഷനറിമാരുടെ വിവേകപൂർവ്വമായ ഇടപെടൽകൊണ്ടുമാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഷേത്രപ്രേവേശന വിളംബരം 1936 നവംബർ 12 ന് തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.

അതിൽ പറയുന്നത് ഹിന്ദുവായ ഏതൊരാൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടക്കാമെന്നാണ്.  അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനമില്ല.  പിന്നെ എന്താണ് ശബരിമലയിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളോട് ഈ അവഗണന? ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് ഭരണഘടന നൽകുന്നത്.

ആർത്തവം പറയുന്നവർ വീണ്ടും അയിത്തം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണോ? ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ഇന്നും പുരുഷന്റ അടിമയാണോ? അതല്ലേ വഴിയോരങ്ങളിൽ കണ്ടത്. ശബരിമലയിൽ പോകാൻ ആരും നിര്ബന്ധിക്കുന്നില്ല.

തന്ത്ര-മന്ത്രങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി സുപ്രിം കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനു ഉത്തരം പറയാൻ അറിയാത്ത താന്ത്രിമാരാണ് താന്ത്രിക വിധിപ്രകാരം, പ്രതിഷ്ട, ആചാരം എന്നൊക്കെ വീമ്പിളക്കുന്നത്. ആ കുട്ടത്തിൽ സേനയില്ലാത്ത ഒരു സേനാനായകൻ പറയുന്നു അവിടെ രക്തപ്പുഴ ഒഴുക്കും.

കേരളം ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്നതല്ല. ഈ മത ഭ്രാന്തന്മാർ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണത്തെയും ഭരണഘടനയെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? തിരുവതാംകൂർ മഹാറാണി ശബരിമലയിൽ കയറിയിട്ടില്ലേ? തന്ത്രി കുടുംബ൦ പണം വാങ്ങി അവിടെ സ്ത്രീകളെ കാലാകാലങ്ങളിലായി കടത്തിയിട്ടില്ലേ? അറിഞ്ഞത് ചുരുക്കം.

അറിയാത്ത എത്രയോ സ്ത്രീകൾ അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നു.  സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് പണം വാങ്ങി നടത്തിയപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അവിടെ തോഴൻ ചെന്നിട്ടില്ലേ? ഈ താന്ത്രിമാർ, പന്തളത്തെ പുരാതന രാജകുടുംബ൦ എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടക്കാർ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതുപോലെ നീ എന്റ പുറം ചൊറിയുക ഞാൻ നിന്റ പുറം ചൊറിയാം എന്ന പദ്ധതിയല്ലേ നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഈഴവരടക്കമുള്ള അയിത്തജാതിക്കാരുടെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 631 ദിവസം നിന്നില്ലേ? കാരണം ക്ഷേത്രവും പ്രതിഷ്ടയും അയിത്തമായി മാറും അതാണ് പൗരോഹിത്യ൦ മുന്നോട്ടു വെച്ചത്.  അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞില്ലേ? ഈ തന്ത്രമല്ലേ തന്ത്രിമാർ ശബരിമലയിൽ പയറ്റുന്നത്?

ഗായത്രിപുഴുടെ തീരത്തു ശിവയോഗിയുടെ ഒരു ആശ്രമമുണ്ട്. കൊല്ലംകോട്ടുള്ള മഹാകവി പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സ്മാരകവും ഇവിടയാണ്.

1852 ൽ കൊല്ലംകോട്ട്‌ ജനിച്ച ശിവയോഗി ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീര്ണതകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ആനന്ദമതമുണ്ടാക്കി. മനസ്സിനെ ജയിച്ചു ആനന്ദം നേടാനുള്ള കർമ്മങ്ങളും  യോഗമാർഗ്ഗങ്ങളും മനസ്സിന്റ ശുദ്ധിയാണ് ഈശ്വരിന്ലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗമെന്നും പഠിപ്പിച്ച മഹാഗുരു.

സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ നടക്കാതെ ഇനിയും അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചുടെ?

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്തിനാണ് മതത്തിന്റ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഇടപെടുന്നത്? വിയർക്കാതെ വിശപ്പടക്കുന്നവരുടെ സാമൂഹ്യ സേവനം ഇതാണോ?

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM