ലോക കേരള സഭാംഗവും ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനിലെ സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറുമായിരുന്നു തെക്കേമുറി ഹരിദാസിന്റെ ഭാര്യാ മാതാവ് രാധമ്മ ലളിതാമ്മ (85) ലണ്ടനിൽ നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം പിന്നീട് ലണ്ടനിൽ നടത്തും. – UKMALAYALEE
foto

ലോക കേരള സഭാംഗവും ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനിലെ സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറുമായിരുന്നു തെക്കേമുറി ഹരിദാസിന്റെ ഭാര്യാ മാതാവ് രാധമ്മ ലളിതാമ്മ (85) ലണ്ടനിൽ നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം പിന്നീട് ലണ്ടനിൽ നടത്തും.

Saturday 27 April 2019 2:12 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM