മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിന് ബ്രിട്ടണിലെത്തിയ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് റോയല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ചു. ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തില്‍ നടന്ന ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിനിടെയാണ് സംഭവം. – UKMALAYALEE

മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിന് ബ്രിട്ടണിലെത്തിയ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് റോയല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ചു. ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരത്തില്‍ നടന്ന ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിനിടെയാണ് സംഭവം.

Wednesday 5 June 2019 3:47 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM