മാഞ്ചസ്റ്റർ ക്നാനായ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ (MKCA) ബാഡ്മിൻറൺ ക്ലബ്ബ് വിഥിൻഷോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെന്ററിൽ എം.കെ.സി.എ പ്രസിഡന്റ് ജിജി എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു – UKMALAYALEE

മാഞ്ചസ്റ്റർ ക്നാനായ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ (MKCA) ബാഡ്മിൻറൺ ക്ലബ്ബ് വിഥിൻഷോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെന്ററിൽ എം.കെ.സി.എ പ്രസിഡന്റ് ജിജി എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Tuesday 5 February 2019 6:00 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM