ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലെത്തുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ കേരളത്തിനൊരു ക്യാബിനറ്റ്‌ മന്ത്രിയെ ലഭിക്കുമെന്നു ബി.ജെ.പിയുടെ വാഗ്‌ദാനം. – UKMALAYALEE

ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലെത്തുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ കേരളത്തിനൊരു ക്യാബിനറ്റ്‌ മന്ത്രിയെ ലഭിക്കുമെന്നു ബി.ജെ.പിയുടെ വാഗ്‌ദാനം.

Tuesday 12 March 2019 3:37 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM