പിറവം പള്ളി സംഘര്‍ഷം: യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളായ 67 പേര്‍ക്ക് പള്ളിയില്‍ കയറുന്നതിന് വിലക്ക്, പോലീസ് പിന്മാറി – UKMALAYALEE

പിറവം പള്ളി സംഘര്‍ഷം: യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളായ 67 പേര്‍ക്ക് പള്ളിയില്‍ കയറുന്നതിന് വിലക്ക്, പോലീസ് പിന്മാറി

Thursday 26 September 2019 4:25 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM