ജലപ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലും നൂറിലധികം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കേരളത്തില്‍ വെറും ഒരാഴ്ചത്തെ മഴ സമ്മാനിച്ചത് കാലവര്‍ഷത്തില്‍ സാധാരണ കിട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ അഞ്ചു മടങ്ങ് കൂടുതല്‍ മഴ – UKMALAYALEE

ജലപ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലും നൂറിലധികം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കേരളത്തില്‍ വെറും ഒരാഴ്ചത്തെ മഴ സമ്മാനിച്ചത് കാലവര്‍ഷത്തില്‍ സാധാരണ കിട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ അഞ്ചു മടങ്ങ് കൂടുതല്‍ മഴ

Saturday 17 August 2019 12:53 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM