കേരളത്തിനു മാത്രമായി പ്രത്യേക വന്ദേഭാരത് മാനദണ്ഡം പറ്റില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ – UKMALAYALEE

കേരളത്തിനു മാത്രമായി പ്രത്യേക വന്ദേഭാരത് മാനദണ്ഡം പറ്റില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍

Friday 26 June 2020 3:58 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM