ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിങ്ങർ ഫെയിം ഇമ്മാനുവേൽ ഹെന്ററി നയിക്കുന്ന സംഗീത സന്ധ്യ സെപ്റ്റംബർ 7 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ചാഡ്‌വെൽ ഹീത്ത് ഒയാസിസ്‌ സെന്ററിൽ വെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു. – UKMALAYALEE
foto

ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിങ്ങർ ഫെയിം ഇമ്മാനുവേൽ ഹെന്ററി നയിക്കുന്ന സംഗീത സന്ധ്യ സെപ്റ്റംബർ 7 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ചാഡ്‌വെൽ ഹീത്ത് ഒയാസിസ്‌ സെന്ററിൽ വെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു.

Wednesday 4 September 2019 6:18 AM UTC

CLICK TO FOLLOW UKMALAYALEE.COM